Ik wil doneren

Vanaf 15 augustus jl. komen onze wijklopers bij u langs om te vragen of u een kavel in wil brengen. Nu kan het zijn dat u dan niet thuis bent. U kunt dan uw kavels aanmelden via info@kwakelseveiling.nl

U kunt ook een gift storten op rekening NL28 RABO 03635.04.044 ten name van de penningmeester van het Kwakels Veilingcomité.

Deze gift wordt dan gebruikt om kavels aan te schaffen waarvan het Veilingcomité weet dat zij in de smaak vallen.

Wij willen u via deze weg alvast hartelijk danken voor uw bijdrage.