Deelt tegenwoordig bijna iedere Kwakelse vereniging of instelling mee uit te veilingopbrengst, de 1e veiling gehouden op 12 en 19 november 1960, werd alleen georganiseerd door de R.K. Sportvereniging K.D.O. Doel was het werven van middelen voor de bouw van een jeugdhuis en de opbrengst van de 1e Veilingactie was toen al de lieve som van 5000 gulden. Het aantal kopen bedroeg reeds 800 stuks en er was welgeteld -1- advertentie.

Het dagelijks bestuur bestond destijds uit:
– Kapelaan Bollerman (Geestelijk adviseur)
– W.A. Verlaan (Voorzitter)
– A.G. Hogenboom (Secretaris)
– A.J. Olijhoek (penningmeester)
– M. Wahlen (bestuurslid)
– H. de Jong (bestuurslid)
– C.J. Zaal (bestuurslid)
– J. Pouw (bestuurslid)
– C. van Zaal (bestuurslid)
– G. van Trigt (bestuurslid)
– W. Klijn (bestuurslid)

De medewerkers (15) waren:
J. Bartels, J. v.d. Berg, C.G. Douve, J. van Diemen, P. de Groot, E, de Jong, Th. Pieterse, C. Plasmeijer, K. de Rijk, J. Splinter, Th. Vaneman, M. Verhoef, G. Wijfjes, G. Zaal, C.v. Zaal Ezn.

Destijds werd de kar door dit betrekkelijk kleine gezelschap getrokken. Tegenwoordig beslaan de namen van de ca. 150 medewerkers alleen al een heel blad van de veilingcatalogus en zijn er bijvoorbeeld alleen al 60 wijklopers die samen zo’n 80 wijken lopen. In de beginjaren was er ook nog sprake van zogenoemde ‘geestelijk adviseurs’. Behalve dat het publiek er vanaf de preekstoel altijd wel even aan herinnerd werd dat de veiling er weer aan zat te komen, deden de meeste geestelijk adviseurs op de avonden zelf vaak goed van zich horen.

Zo was het zeer regelmatig het geval dat de eerste koop door de pastoor werd gekocht. Menig stuk vee wat geveild werd belandde de volgende dag in de pastorietuin en pastoor Adank schreef in 1981 veilinghistorie door met zijn aankoop de totaalopbrengst sinds de oprichting, het miljoen te laten passeren. Andere ‘officials’ waren vertegenwoordigers van het notariaat. In de loop der jaren hebben de heren J. van Hasselt (‘60 -’62) en J. Blauwhof (‘63 -’65) uit Amsterdam; L.M. van Geest (‘66 -‘79); A.J. Gitzels (‘80 -’96) en mevrouw M. Akkermans (‘97 – heden) uit Uithoorn, als notaris gefunctioneerd. Notaris A.J. Gitzels introduceerde ooit het begrip ‘Een dag aangepast werk’ als laatste koop. Deze koop was vanaf de introductie dermate populair bij het Kwakelse publiek, dat er regelmatig bedragen van 3000 tot 5000 gulden op werd geboden.

“ 5 JAAR VEILING IN VOGELVLUCHT ” (Uit: Veilingkrant November 1964:)
Achter deze woorden gaat een actie schuil, die z’n weerga in het dorpsleven van iedere dag niet kent. Niemand kon vijf jaar geleden vermoeden dat de nu zo langzamerhand traditionele “VEILING” een zo succesvolle groei te zien zou geven. Het begon allemaal zo eenvoudig. Het bestuur van KDO speurde naar mogelijkheden om haar plannen tot de bouw van een sporthal te verwezenlijken. De noodzaak hiervan werd, door de enorme toeloop van de merendeels jeugdige leden, met de dag sterker gevoeld. De realisering stuitte echter steeds weer af op de onneembare financiële hindernis.
Als de nood het hoogst is…….plotseling komt dan de verbluffende oplossing van dit probleem. Een rapportage in de Katholieke Illustratie, gewijd aan de in West – Friesland populair geworden ‘Kerk-veilingen’, werkte dermate inspirerend op het KDO bestuur, dat onder de leuze “ VOOR ONZE JEUGD “ de eerste veiling een feit werd.

Demonstratie van gemeenschapszin…….al dadelijk bleek, dat er in brede kring sympathie voor deze vorm van ‘schenken en kopen’ bestond. Het geboekte resultaat overtrof, dankzij de medewerking van de gehele gemeenschap, de stoutste verwachtingen. Het grote succes waarmee de eerste actie werd afgerond, gaf reden tot grote voldoening en vormde tegelijkertijd de aanleiding om de doelstelling van de veilingorganisatie verder uit te bouwen.
Samenwerking…….Het Bouwfonds Parochiekerk werd in het Veilingcomité opgenomen. Deze vorm van samenwerking betekende een hernieuwde kennismaking van KDO en Bouwfonds. In vroeger dagen, bij de gezamenlijke organisatie van een bazar was namelijk reeds eerder blijk gegeven van een voortreffelijk samengaan.

Stijgende lijn……..de veilingactie, waar mede eenieder nu vertrouwd is geraakt, groeide door deze samenwerking uit tot een jaarlijks terugkerende manifestatie van saamhorigheid. Ook thans heeft het eerste gedeelte van de actie, het ‘schenken’, een grandioos resultaat opgeleverd.
Start……..morgen zal blijken of ook bij het ‘kopen’ de stijgende lijn zal worden voortgezet. Dan, 14 november 1964, s’avonds om 08.00 uur zal het startschot weerklinken voor de eerste Veilingavond.
Belangrijk…….teneinde een ordelijk verloop van de veilingavonden te waarborgen zullen tijdens de veilingen geen dranken worden afgegeven. De kopers van drank die het einde van de avond niet willen afwachten krijgen hun ‘slokje’ de volgende dag thuisbezorgd.
……. De leeftijdsgrens voor het bezoeken van de beide veilingavonden is gesteld op 18 jaar.
……. Voor iedere koper die een bedrag van vijfhonderd gulden volmaakt ligt er een aantrekkelijke premie klaar. De kopers hoeven niet bevreesd te zijn, dat zij door hoog bieden het Veilingcomité in verlegenheid brengen wegens een tekort aan premies.
……. Om 8.00 uur begint in zaal “Leenders” de eerste bonte verkoopshow. Onder de kopers van de eerste 100 artikelen zal een fototoestel worden verloot. Een extra stimulans dus om op tijd in de zaal aanwezig te zijn. Bovendien wordt na afloop van de verkoping een verloting gehouden met als inzet voor iedere avond een gloednieuwe radio ‘C108C’. Betaling van de gekochte goederen en diensten kan direct na afloop geschieden. Er bestaat ook de gelegenheid om betaling via de Coöperatieve Land en Tuinbouwbank ‘Uithoorn’ met de penningmeester te regelen. De penningmeester hoopt dat de veiling hem geen windeieren zal leggen. ‘VAN HEEL HET GEZIN…..VOOR HEEL HET GEZIN’.

Groeiend Rood Wit
Enkele jaren geleden zei een scheidende Kwakelse kapelaan tegen zijn opvolger: “De Kwakel is een dorp met een kerk en daarboven een grote voetbal’. Deze uitspraak is weliswaar overdreven, maar dat KDO een belangrijke plaats inneemt in de Kwakelse gemeenschap is duidelijk. De jeugdafdeling voetbal omvatte toen 120 leden, de senioren 40 en de snel groeiende afdeling dames- of meisjes handbal 65 leden.

Parochiële Jeugdraad
In de eerste veilingkrant werd mededeling gedaan van de ruimere doelstellingen van het comité. Ook de Jeugdraad mag mee gaan profiteren van de veiling opbrengst. Dank voor dit waarderende gebaar.

Ouden van dagen
Het besluit om de bejaarden een deel van de veilingopbrengst uit te keren zal door de leden van de Kwakelse Bond van Ouden van Dagen ongetwijfeld met vreugde zijn begroet. Eens per 14 dagen wordt in zaal ‘Leenders’ een bijeenkomst gehouden waarbij gelegenheid bestaat tot ontspanning. Het kaartspel en het biljarten zijn favoriet. Ieder jaar gaan de bejaarden ‘een dagje uit’. Dit jaar werd als reisdoel de Hollands Midden route gekozen. Een deel van de Kwakelse autobezitters zorgde voor gratis vervoer.
De tocht is bij de 75 deelnemers goed in de smaak gevallen. Zo stond het in 1964 in de veilingkrantjes beschreven en wie dit zo doorleest, herkent er nog veel van terug. De basis die gelegd werd was goed.
En waarom zou je aan een goede basis ook al te veel wijzigen?

Wél is Veilingmeester Wokke inmiddels sinds jaar en dag veilingmeester Willem Klijn. In 1966 moest dhr. Wokke op het laatste moment verstek laten gaan. Aangezien Willem Klijn vroeger op de bazar van KDO wel eens het ‘Rad van Avontuur’ aan elkaar gepraat had, werd hij aldus tot veilingmeester gebombardeerd. Willem heeft tot en met 2009 de veilinghamer gehanteerd.

Vanaf de veiling in 2010 zijn Arnout Overwater en Mathijs van der Knaap het veilingmeesters duo.

Afslagers: (Hr. Wokke 1960-1965) Uit: De Volkskrant van 3 juni ‘64.
Commentaar van de heer Wokke op het fenomeen ‘Kerkeveilingen’:
“De bedoeling is natuurlijk dat de mensen vooral niet naar de prijzen kijken, maar dat ze er een gezellige avond aan hebben. Je moet er geintjes tussendoor gooien, het is de stemming in de tent die het ‘m doet. In een klein dorp waar iedereen elkaar kent, heb je die stemming al gauw. Buurman heeft er lol in om tegen buurman op te bieden. Zo heb ik doodgewone konijnen verkocht voor honderden guldens. Ik heb ook eens een nachtspiegel gehad die 500 gulden opbracht. En dan de kapelaans die zich voor een dag aanbieden, dat doet het ook altijd goed, bracht laatst 1100 gulden op. Dit is echt wel de handigste manier om aan centen te komen. Fancy – fairs zijn uit de tijd”.

Afslagers: (Willem Klijn 1966 -2009) Uit:Amstellands Nieuwsblad 30 Oktober ‘91
‘Ik zie aan de mensen in de zaal wat ze willen kopen. Dat is het hele eieren eten. Je moet zien wie wat te besteden heeft of wil kopen en op tijd op de juiste mensen letten. Ik beweeg niet met mijn hoofd, maar kijk met mijn ogen van links naar rechts flitsen. Anders vliegt mijn kop eraf’. “Ik wil stemming maken in een zaal die vol moet zitten, maar niet iedereen hoeft te kopen . Het publiek moet meewerken, ik kan het niet alleen. Af en toe lach ik me rot, zeker als er tijd is om geintjes te maken. Het publiek pikt het niet als je er als een dooie pier staat”!