Over ons

De Kwakelse Veiling heeft als doel:

a. het financieel ondersteunen van kerkgenootschappen, verenigingen, stichtingen en groepen van mensen, die binnen de gemeenschap De Kwakel op kerkelijk, sociaal, cultureel en het gebied van sport werkzaam zijn.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Aanvragen van Kwakelse verenigingen om een bijdrage uit de opbrengst van de Kwakelse Veiling te ontvangen, dienen uiterlijk voor aanvang van de 2e Veilingavond ingediend te zijn.

Dit kunt u doen bij Simone van der Knaap van het Veilingcomité. Haar adres is: Vuurlijn 78, 1424 NS De Kwakel. Het aanvraagformulier is hier te downloaden.