Vriend van de Kwakelse Veiling

Onderstaande bedrijven mogen zich ‘Vriend van de Kwakelse Veiling’ noemen. Jaarlijks doen zij een financiële bijdrage van € 100,-, waarvoor het Veilingcomité dan goederen aanschaft, die in het verleden zeer gewilde artikelen bleken te zijn tijdens de Veilingavonden. In ruil hiervoor krijgen zij een logo in de kavellijst / een plek op onze website en worden zij prominent getoond in de Veilingzaal. Wilt u ook ‘Vriend van de Kwakelse Veiling’ worden? Meldt u dan via info@kwakelseveiling.nl of neem contact op met één van onze bestuursleden.