Welkom op de website van KwakelseVeiling

Een actie die in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel al sinds 1960 wordt gehouden met als doel verenigingen en instellingen binnen de Kwakelse gemeenschap financieel te ondersteunen.

Home

Donatiecampagne Kwakelse Veiling brengt al € 42.046,66 op

 

In augustus heeft het bestuur van de Kwakelse Veiling besloten om dit jaar geen veilingavonden te houden.  Dit omdat een veilingavond een gezellig Kwakels avondje uit behoort te zijn met als voornaamste doel: geld inzamelen voor onze Kwakelse verenigingen. 

Waar we toen al bang voor waren is inmiddels de realiteit geworden. Het is niet mogelijk om op de laatste zaterdag van oktober en de eerste zaterdag van november een Veilingavond te houden.

Mede door de veilingavonden zijn de Kwakelse verenigingen financieel gezond de corona tijd ingegaan, maar het zal ook niemand verbazen dat het juist nu voor de verenigingen economisch onzekere tijden zijn. Als alternatief wil het Veilingbestuur op afstand geld inzamelen voor onze Kwakelse verenigingen. 

Het Kwakels Veilingbestuur heeft alle inwoners, gulle gevers, vrijwilligers, vaste sponsoren en bedrijven gevraagd of zij de bijdrage die zij jaarlijks -in welke vorm dan ook- aan de veiling geven, dit jaar rechtstreeks willen storten op de rekening van Veilingcomité de Kwakel. Rekeningnummer NL28 RABO 0363504044 ten name van Veilingcomité De Kwakel

Ook zijn er bedrijven die acties gestart zijn om geld in te zamelen voor het Kwakels verenigingsleven. Zo heeft “MOOI”, bloemen vers van de kweker, de omzet van een zaterdag bloemenverkoop via hun bloemenautomaat aan de Dwarsweg gedoneerd. Hetzelfde deed kwekerij Aphorodite Orchidee op 24 oktober. Als klap op de vuurpijl organiseerde ZAAI op vrijdag 6 november een online veiling tijdens hun pub quiz. Deze veiling bracht € 17.380 op. 

Het Kwakels Veilingbestuur is blij met deze initiatieven, mits zij er maar van tevoren van op de hoogte wordt gesteld om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de bereidheid om het Kwakels vereniginsleven te helpen.  Op onze website en facebookpagina zullen we melden welke initiatieven de Kwakelse Veiling ondersteunen.

Acties die wij steunen:

  • Phaeleonopsisactie, Aphrodite Orchidee op 24 oktober (actie is afgesloten)
  • Internetveilng in de Pubquiz van Zaai op 6 november (actie is afgesloten)
  • Rozenactie Mooi op 10 oktober (actie is afgesloten)
Wilt u ook een actie starten neem dan contact met ons op via info@kwakelseveiling.nl

Waar een klein dorp groot in kan zijn


 

 

Volg ons!

Contactgegevens

info@kwakelseveiling.nl