Welkom op de website van KwakelseVeiling

Een actie die in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel al sinds 1960 wordt gehouden met als doel verenigingen en instellingen binnen de Kwakelse gemeenschap financieel te ondersteunen.

U Steunt

De Kwakelse Veiling heeft het doel:

a. het financieel ondersteunen van kerkgenootschappen, verenigingen, stichtingen en groepen van mensen, die binnen de gemeenschap De Kwakel op kerkelijk, sociaal, cultureel en het gebied van sport werkzaam zijn.

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

22 Verenigingen hebben in 2018 gedeeld in de veilingopbrengsten

Hobbyclub Fantasie 83 waar wekelijks 55 kinderen komen om allerhande knutselwerkjes inelkaar te zetten gaat de bijdrage besteden aan de wekelijkse activiteiten, gereedschap en hout. 

Stichting Vrienden van het Dorpshuis mogen nieuwe spandoeken aanschaffen om de bingo en de jaarlijkse fietstochten aan te kondigen.

Project "De Passion"in De Kwakel gaat in 2019 een uitvoering van De Passion naar De Kwakel halen.

Badmintonvereniging De Kwakel kan uit de bijdrage nieuwe speelnetten, competitieshirts, telborden en rackets aanschaffen. 

Zangkoor The Bridges ontving een bedrag om partituren te kopen en zo nu en dan muzikanten in te huren die het koor muzikaal begeleiden. 

De Zonnebloem ontving een bijdrage in de kosten van hun jaarlijkse contactdag en het bezoeken van zieke mensen en andere activiteiten, zoals de "Mannendag". 

KDO Handbal kan nu een inklapbare ballenkar, trainingshesjes,  trainingsmaterialen en twee sets teamshirts aanschaffen.  

Dorpshuis De Quakel krijgt een bijdrage om een airco voor de grote zaal aan te schaffen.  

KDO Dag kan trainingsmateriaal aanschaffen. 

Het Vrouwengilde kreeg weer een bijdrage voor het verzorgen van kerstattenties voor zieken en ouderen in De Kwakel. 

Tafeltennisvereniging T.V.O mag nieuw spelmateriaal aanschaffen.  

Tavenu krijgt weer een bijdrage om nieuwe muziekinstrumenten aan te schaffen.. 

KBO krijgt een bijdrage om activiteiten voor hun 525 leden te organiseren, waaronder de dinsdagmiddag soos in het dorpshuis De Quakel. 

Sport en Spel met zijn 275 deelnemers en 90 begeleiders is niet meer weg te denken uit De Kwakel en kan ook in 2018 weer rekenen op een bijdrage vanuit de veilingopbrengsten.

Scouting St. Johannes krijgt een bijdrage om Schotse ruiten aan te schaffen voor hun scoutingdassen. 

De Buurtkamer heeft geld gekregen om de huur voor hun wekelijkse activiteit in het dorpshuis te betalen

Toneelvereniging St. Genesius krijgt geld voor de activiteiten rond hun 90-jarig jubileum in 2019. 

De ouderverenging van basisschool De Zon gaat voetbaldoeltjes aanschaffen voor het schoolplein.

EHBO vereniging St. Vincentrius

Stichting vrienden van Parochie St. Jans Geboorte gaat de dakbedekking vervangen op het Thamerthuis, het Gezondheidscentrum en de ontmoetingsruimte. Tevens gaan ze LED verlichting aanbrengen in de kerk. 

sv KDO een van de grootste verenigingen in De Kwakel gaat de veilingopbrengsten gebruiken voor de aanschaf van LED-verlichting in de sporthal en voor nieuw meubilair bij het nieuwe kunstgrasveld.

Aanvragen om te delen in de opbrengst van de Kwakelse Veiling dienen uiterlijk voor aanvang van de 2e veilingavond ingediend te zijn.

Volg ons!

Contactgegevens

info@kwakelseveiling.nl