Welkom op de website van KwakelseVeiling

Een actie die in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel al sinds 1960 wordt gehouden met als doel verenigingen en instellingen binnen de Kwakelse gemeenschap financieel te ondersteunen.

Home

VEILINGAVONDEN 2017

De eerste veilingavond heeft € 29.047 opgebracht en op de tweede veilingavond stopte de veilinghamer bij € 37.976. De totale opbrengst bedroeg dit jaar € 67.023. Vanaf zaterdag 25 november vindt u onder Veilingnieuws/U steunt een overzicht welke Kwakelse organisaties in 2017 meedelen in de opbrengst. 

In 2018 zijn de veilingavonden op zaterdag 27 oktober en zaterdag 3 november.

Geveild worden goederen en diensten die zijn ingebracht door bewoners en bedrijven uit De Kwakel. Eten en drinken, spellen en gereedschap, entreekaarten en restaurantchecques, voetballen en trapautos. Elke avond worden ruim 300 kavels geveild tegen schappelijke prijzen. Voor iedereen is een wel een geschikte koop op deze veiling. Alle kavels vindt u onder veiling/catalogus.

De opbrengt van de beide veilingavonden gaat voor 100% naar het Kwakels verenigingsleven. Wilt u weten wat het de afgelopen 57 jaar heeft opgebracht ga dan naar veilingnieuws/opbrengsten. Wilt u weten welke organisaties vorig jaar in de opbrengst deelden ga dan naar veilingnieuws/u steunt.

Notarieel toezicht

Toezicht op de veiling en trekking van premies geschiedt belangeloos door Notaris mevrouw M.E.A.C. Akkermans uit Uithoorn.

Bijdrage in de opbrengsten 

Verenigingen en stichtingen die willen meedelen in de opbrengst van de Kwakelse veilingavonden, dienen voor de 2e veilingavond een schrfitelijke aanvraag in te dienen bij het secretariaat van het Veilingcomité, Seringenlaan 10, 1424 CJ De Kwakel. Hierbij dient u aan te geven voor welke activiteit u een bijdrage wilt ontvangen. Op basis van onze statuten komen hiervoor alleen strikt Kwakelse verenigingen en stichtingen in aanmerking, die binnen de Kwakelse dorpsgemeenschap op kerkelijk, sociaal, cultureel of op het gebied van sport werkzaam zijn.

Download hier het aanvraagformulier

Meewerken aan de Kwakelse Veiling geef u dan op via info@kwakelseveiling.nl.Volg ons!

Contactgegevens

info@kwakelseveiling.nl