Welkom op de website van KwakelseVeiling

Een actie die in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel al sinds 1960 wordt gehouden met als doel verenigingen en instellingen binnen de Kwakelse gemeenschap financieel te ondersteunen.

Home

In 2016 heeft de eerste avond heeft € 23.890 opgebracht en de tweede avond € 30.113 dat maakt € 54.003. De verdeling van de opbrengst over de Kwakelse verenigingen vindt u onder Veilingnieuws/U steunt. 

Voor 2017 zijn we nog op zoek naar een aantal mensen die kunnen helpen met het bezorgen van de veilingcatalogussen. Wilt u een wijk van rond 100 catalogussen bezorgen meldt u dan bij info@kwakelseveiling.nl. 

Toezicht op de veiling en trekking van premies geschiedt belangeloos door Notaris mevrouw M.E.A.C. Akkermans uit Uithoorn.

Verenigingen en stichtingen die willen meedelen in de opbrengst van de Kwakelse veilingavonden, dienen voor de 2e veilingavond een schrfitelijke aanvraag in te dienen bij het secretariaat van het Veilingcomité, Seringenlaan 10, 1424 CJ DeKwakel. Hierbij dient u aan te geven voor welke activiteit u een bijdrage wilt ontvangen. Op basis van onze statuten komen hiervoor alleen strikt Kwakelse verenigingen en stichtingen in aanmerking, die binnen de Kwakelse dorpsgemeenschap op kerkelijk, sociaal, cultureel of op het gebied van sport werkzaam zijn.

Download hier het aanvraagformulier


Meewerken aan de Kwakelse Veiling geef u dan op via info@kwakelseveiling.nl.Volg ons!

Contactgegevens

info@kwakelseveiling.nl