Welkom op de website van KwakelseVeiling

Een actie die in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel al sinds 1960 wordt gehouden met als doel verenigingen en instellingen binnen de Kwakelse gemeenschap financieel te ondersteunen.

Home

VEILINGAVONDEN 2017

De eerste veilingavond heeft € 29.047 opgebracht. Zaterdag 4 november gaan we verder in de kantine van de s.v. KDO aan Vuurlijn 51 in De Kwakel. We beginnen om 20 uur met een kinderveiling. 

Geveild worden goederen en diensten die zijn ingebracht door bewoners en bedrijven uit De Kwakel. Eten en drinken, spellen en gereedschap, entreekaarten en restaurantchecques, voetballen en trapauto's. Elke avond worden ruim 300 kavels geveild tegen schappelijke prijzen. Voor iedereen is een wel een geschikte koop op deze veiling. Alle kavels vindt u onder veiling/catalogus.

De opbrengt van de beide veilingavonden gaat voor 100% naar het Kwakels verenigingsleven. Wilt u weten wat het de afgelopen 57 jaar heeft opgebracht ga dan naar veilingnieuws/opbrengsten. Wilt u weten welke organisaties vorig jaar in de opbrengst deelden ga dan naar veilingnieuws/u steunt.

Notarieel toezicht

Toezicht op de veiling en trekking van premies geschiedt belangeloos door Notaris mevrouw M.E.A.C. Akkermans uit Uithoorn.

Bijdrage in de opbrengsten 

Verenigingen en stichtingen die willen meedelen in de opbrengst van de Kwakelse veilingavonden, dienen voor de 2e veilingavond een schrfitelijke aanvraag in te dienen bij het secretariaat van het Veilingcomité, Seringenlaan 10, 1424 CJ De Kwakel. Hierbij dient u aan te geven voor welke activiteit u een bijdrage wilt ontvangen. Op basis van onze statuten komen hiervoor alleen strikt Kwakelse verenigingen en stichtingen in aanmerking, die binnen de Kwakelse dorpsgemeenschap op kerkelijk, sociaal, cultureel of op het gebied van sport werkzaam zijn.

Download hier het aanvraagformulier


Meewerken aan de Kwakelse Veiling geef u dan op via info@kwakelseveiling.nl.Volg ons!

Contactgegevens

info@kwakelseveiling.nl