Welkom op de website van KwakelseVeiling

Een actie die in het Noord-Hollandse dorp De Kwakel al sinds 1960 wordt gehouden met als doel verenigingen en instellingen binnen de Kwakelse gemeenschap financieel te ondersteunen.

Home

De voorbereidingen van de beide veilingavonden op 28 oktober en 4 november  2017 zijn alweer in volle gang. voor half augustus krijgen alle Kwakelaars de nieuwsbrief van de veiling in de bus met daarin o.a. het kavelformulier waarop aangegeven kan worden welke goederen of diensten ter veiling worden aangeboden. Vanaf 15 augustus worden deze door de wijklopers van de Kwakelse Veiling weer opgehaald. Zorg dat de kavelformulieren vast ingevuld klaar liggen, want dat scheelt de wijklopers een boel extra tijd. Wilt u weten wat er zoal op de veiling wordt aangeboden kijk dan nogeens in onze catalogus van vorig jaar onder de knop veiling/catalogus boven aan deze pagina. 

Toezicht op de veiling en trekking van premies geschiedt belangeloos door Notaris mevrouw M.E.A.C. Akkermans uit Uithoorn.

Verenigingen en stichtingen die willen meedelen in de opbrengst van de Kwakelse veilingavonden, dienen voor de 2e veilingavond een schrfitelijke aanvraag in te dienen bij het secretariaat van het Veilingcomité, Seringenlaan 10, 1424 CJ DeKwakel. Hierbij dient u aan te geven voor welke activiteit u een bijdrage wilt ontvangen. Op basis van onze statuten komen hiervoor alleen strikt Kwakelse verenigingen en stichtingen in aanmerking, die binnen de Kwakelse dorpsgemeenschap op kerkelijk, sociaal, cultureel of op het gebied van sport werkzaam zijn.

Download hier het aanvraagformulier


Meewerken aan de Kwakelse Veiling geef u dan op via info@kwakelseveiling.nl.Volg ons!

Contactgegevens

info@kwakelseveiling.nl